Tirana – Hundra år som Huvudstad

Tirana, Albaniens huvudstad. 1920 blev Albanien ett självständigt land, det skedde den 10 februari, och Tirana ersatte Dürres som var dåtidens huvudstad. Dåvarande kung Zog påverkade stadens utformning. Kungen gillade vad han såg då han besökte Italien, och det blev då naturligt att han tillsatte Italienska arkitekter när staden skulle renoveras. Dessa italienska arkitekter satte sin prägel på staden, sådant som man än idag ser spår av. Tirana occuperades från 1938 av först de Italienska trupperna och sedan av NaziTyskland. I November 1944 lyckades de albanska partisanerna frigöra Albanien från utländskt inflytande. 1946 utropade man sig som en socialistisk folkrepublik med Envar Hoxha som ledare. Den socialistiska folkrepubliken ändrade sig snabbt till att bli en mycket isolerad kommunistisk diktatur, och det är först när diktatorn Hoxha själv går ur tiden 1985, som den kommunistiska staten börjar vaja i sina faggor, det fanns ingen naturlig stark ledare, en sådan som behövs i diktaturer. Mycket riktigt 1992 föll diktaturen och landet öppnades, befolkningen fick insyn i hur västvärlden fungerade, och trots den dåliga ledningen tyckte folket att ett flerpartisystem var gott, om det leddes av en kommunistregering. Men folket utsattes för flera prövningar, den största var den nyvunna rikedomen. Man såg inga som helst begränsningar, man gick in i de pyramidspel som sattes igång i landet. De som arrangerade spelen tjänad grova pengar, riktigt grova, och befolkningen stod där helt plötsligt utan en enda krona, man hade naturligtvis förlorat alla sina tillgångar, landet stod på randen till ett inbördeskrig. Man lyckades rädda sig ut situationen, och man lyckades också skapa ganska bra tillväxt, dock från väldigt låga nivåer. Arbetslösheten var hög och befolkningen var ännu mycket fattig, det berodde mest på den svarta ekonomin som landet drabbades av. Ingen ville betala skatt, och landet kunde då inte heller bygga de sociala skyddsnät och skaffa sig den infrastruktur som behövdes. Tirana är in inflyttningsort, men man har svårt att hantera alla sina nya invånare, framförallt för att det inte finns arbete och att alla då inte kan försörja sig själva, sådant som skapar svart ekonomi, och som förhindrar skapandet av sociala nätverk. På senare år har turismen börjat generera inkomster och på sikt kommer det nog att skapa gynnsamma förutsättningar i landet, men fram tills dess får vi nog se problemen, de finns inte enbart på landsbygden utan även i den finansiella centrum som Tirana trots allt ändå är.

#Tirana #Bilresaieuropa