Tirana – Hundra år som Huvudstad

Tirana – Huvudstaden i Albanien

Tirana, Albaniens huvudstad. 1920 blev Albanien ett självständigt land, det skedde den 10 februari, och Tirana ersatte Dürres som var dåtidens huvudstad. Dåvarande kung Zog påverkade stadens utformning. Kungen gillade vad han såg då han besökte Italien, och det blev då naturligt att han tillsatte Italienska arkitekter när staden skulle renoveras. Dessa italienska arkitekter satte sin prägel på staden, sådant som man än idag ser spår av. Tirana ockuperades från 1938 av först de Italienska trupperna och sedan av NaziTyskland.

Frigörelsen av Albanien och TiranaI November 1944 lyckades de albanska partisanerna frigöra Albanien från utländskt inflytande. 1946 utropade man sig som en socialistisk folkrepublik med Envar Hoxha som ledare. Den socialistiska folkrepubliken ändrade sig snabbt till att bli en mycket isolerad kommunistisk diktatur, och det är först när diktatorn Hoxha själv går ur tiden 1985, som den kommunistiska staten börjar vaja i sina faggor.

Ingen naturlig ledare efter HoxhaDet det fanns ingen naturlig stark ledare, en sådan som behövs i diktaturer. Mycket riktigt 1992 föll diktaturen och landet öppnades upp. Befolkningen fick insyn i hur västvärlden fungerade, och trots den dåliga ledningen tyckte folket att ett flerpartisystem var gott, om det leddes av en kommunistregering. Men folket utsattes för flera prövningar, den största var den nyvunna rikedomen. Man såg inga som helst begränsningar, man gick in i de pyramidspel som sattes igång i landet. De som arrangerade spelen tjänad grova pengar, riktigt grova, och befolkningen stod där helt plötsligt utan en enda krona, man hade naturligtvis förlorat alla sina tillgångar, landet stod på randen till ett inbördeskrig.
Man lyckades rädda sig
Man lyckades rädda sig ut situationen, och man lyckades också skapa ganska bra tillväxt, dock från väldigt låga nivåer. Arbetslösheten var hög och befolkningen var ännu mycket fattig, det berodde mest på den svarta ekonomin som landet drabbades av. Ingen ville betala skatt, och landet kunde då inte heller bygga de sociala skyddsnät och skaffa sig den infrastruktur som behövdes.

Tirana inflyttningsort med problemTirana är in inflyttningsort, men man har svårt att hantera alla sina nya invånare, framförallt för att det inte finns arbete och att alla då inte kan försörja sig själva, sådant som skapar svart ekonomi, och som förhindrar skapandet av sociala nätverk. På senare år har turismen börjat generera inkomster och på sikt kommer det nog att skapa gynnsamma förutsättningar i landet, men fram tills dess får vi nog se problemen, de finns inte enbart på landsbygden utan även i den finansiella centrum som Tirana trots allt ändå är.

Besök gärna staden.Albanien har nyligen öppnat upp för turism. De har ännu en bra bit kvar att vandra innan den stora massturismen hittar hit, så därför lyd ett gott råd. Besök landet med detsamma, så att du får uppleva mycket av det gamla Albanien. Tirana är nog den plats som växer snabbast och anpassar sig snabbast. Kör du bil, så ska du veta att de gator som finns, visserligen är ganska bra i städerna,. Men det är alldeles för små. Det blir snabbt trångt. På landsbygden är underhållet eftersatt, och trafikregler är inte riktigt så noga med. Men kör du sakta och lugnt, så är det en upplevelse, som du inte vill vara utan. Vill du köra bil i Albanien, tittar du in på vår sida om bilresor i Europa.

ResetipsTirana är givetvis ett av de städer eller platser du ska besöka, kuststaden och förra huvudstaden Dûrres har sina fördelar i gamla stan. Vlore kan du besöka och titta i gamla stan, samt ta ett bad vid havet. I Södra Albanien har du saranda, som nog är den största turistorten för tillfället. Den ligger nära Grekland, och många kommer den vägen. Det finns många flera platser att besöka, jag återkommer med tips.

Tirana - Albanien
Tirana – Den konstgjorda sjön, där Tirana borna gärna promenerar på kvällarna.
#Tirana #Bilresaieuropa