Lippovaner

Lippovaner – Denna folkgrupp bor främst i Donaudeltat i både Ukraina och Rumänien. De härstammar från gammeltroende ryssar (storowiercy) som under slutet av 1600-talet bröt med den ortodoxa kyrkan. De betecknas som Raskolniki (schismatiker) och har utsatts för svåra förföljeser. De kallar sig själva för Lippovaner och det ska finnas två förklaringar till detta. Den första, ska vara en härledning från aposteln Filippos, som de höll i en särskild helgd, i överigt vet man inga närmare kontakter. Den andra förklaringen påstås vara från en ursprunglig ledare, Philipp Pustowiat. Men övriga världen känner inte närmare till denna Philipp.

Lippovaner, levde tidigare enbart vid Donaudeltat i Rumänien och Ukraina.
Lippovaner, levde tidigare enbart vid Donaudeltat i Rumänien och Ukraina.
Bild från: BIld av LoggaWiggler från Pixabay

Lite historia, Josef II


Den tysk-romerske kejsaren Josef II blev uppmärksam på folkgruppens flit och även att de var avhållsamma mot droger i form av sprit och cigaretter. Josef II gav därför folkgruppen en fristad i dagens donaudelta. Folkgruppen beviljades fritt från värnplikten och fick i stället uppdrag som sjukvårdare. De visade respekt för de österrikiska lagarna genom att utveckla utmarkerna kring Donaudeltat, men de avhöll sig inte från tjuvskytte. Genom sina seder och bruk avvek de från andra grupper i området. Alla som inte delade deras tro betraktades som orena. De sjuka fick då ingen behandling och kött åt man enbart under karnevalen, som är en festival som äger rum strax innan påskfastan i centraleuropa.
Lippovanerna tycker vidare att modern skolutbildning är överflödig lyx, och de avstår från denna.

Lippovanernas verksamhet


Folkgruppen var främst verksamma som biodlare, brunnsgrävare och fruktodlare, de skötte den delen så pass bra att de blev ganska ensamma om den näringen i området, de var dessutom skickliga på att både odla och gräva brunnar. Men den förre rumänska diktaorn skulle ju sätta egen prägel på donaudeltat genom att försöka kontrollera detta, genom olika utdikningsprojekt och avverkning av vassen. Detta ledde till att inkomstkällorna mer eller mindre försvann och Lippovanerna flyttade, befolkningen minskade från 21000 (1970) till knappt 15 000 (1992). De som stannade kvar var främst de äldre och bosatta längst ut på deltat i Vilkovo.

Efter Kommunismen

Efter kommunismens fall så försöker myndigheterna numera att öppna upp för utländsk turism, och låter därmed möjligheterna för minoriteten öka. De lippovaner som bor kvar kan numera hyra ut och frakta turister i sina speciella svarta flodbåtar.

Läs mera om Rumänien via denna länk

Deltat av Donau som rinner ut i Svarta havet. Här bodde/bor Lippovanerna.
Deltat av Donau som rinner ut i Svarta havet. Här bodde/bor Lippovanerna.
Dela gärna denna Artikel