19 – Kroatien

Skrevs den av
KROATIEN
Krka, en av nationalparkerna i Kroatien.

Kroatien – detta relativt nya land, som på kort tid blivit svenskarnas nya favoritland. Och undra på. När tidigare favoriter Spanien och Italien har höjt sin prisnivå, känns Kroatien ännu alldeles underbart, framförallt när man plockar fram plånboken och ska betala för restaurangbesöket. Här finns god och vällagad mat från många olika kulturer, det finns restauranger som tillfredsställer de flesta. Lägg därtill ett mycket gästvänligt folk, som ännu inte tröttnat på sina besökare, och en massa ljuvliga badstränder, en av medelhavets längsta kuststräckor, Kroatien kan knappast bli annat än ett mycket gott resmål för oss svenskar. Numera är det ganska enkelt för oss att ta oss hit. Flyg givetvis, men även på marken är det ganska lätt, med bil eller med tåg, det senare något krångligare, man måste hålla tungan rätt på munnen. Men har man lite framförhållning kan man åka via Wien och Budapest, och alldeles strax vara framme på ett relativt miljömässigt sätt. Kroatien tillhör sedan länge Europa.

Kroatiens historiaLiksom de flesta andra länder på Balkan kan man säga att Kroatien har milt sagt haft en brokig historia. Det är väl egentligen först på senare tid som landet blivit demokratiskt fristående.
Det började, som vanligt i området, att de illyriska stammarna la området under sitt styre, innan romarna kom och erövrade området, då talar vi omkring år 500 f.kr. De slaviska förfäderna lämnade då dagens Ukraina och bosatte sig vid Donau dalens nedre del. Området blev så småningom en del av det ÖstRom som bildades efter Romarrikets fall, i slutet av 300-talet. Trots inflytande av ÖstRom och det bysantiska riket har Kroaterna haft influenser från väst och var mestadels katoliker, i vart fall sedan 700-talet e.kr.
På 800-talet delades landet i två furstedömen, Dalmatsiak Kroatien och Pannonska Kroatien. Det första blev delarna vid kusten, medans det andra hade det kroatiska inlandet.
På 900-talet bildades för första gången ett eget kungsdöme i området, som då var mellan floden Drava och adriatiska havet. Gränserna utökades allteftersom de kroatiska krigsframgångarna. Landet stod på topp under kung Peter Kresimirs tid (1058 – 1074). Han var lite kaxig, denna kung, han kapade banden med ÖstRom, och anslöt sig till VästRom, och skaffade starka band med påven i Rom. Men när Peter dog, kom där ett antal kungar som var betydligt svagare. Vid slaget vid Gvozd berget (Ett berg som idag kallas Petrova Gora – Peters Berg)1102 där den ungerske kungen Kolomon besegrade den siste Kroatiske kungen Petar Svacic, fick Ungern kontroll över Kroatien. En kontroll som i princip höll i sig fram till första världskrigets slut, 1918.
1400-talet blev en orolig tid i området. Det Habsburgska riket bredde ut sig, och la norra Kroatien under sig. Med sin kristendom. Kvar i södra delarna av Kroatien härskade det Osmanska riket och Muslimer. Kroatien hamnade i gränsområdet mellan kristendom och Islam. Du som kan din religionshistoria, vet att det aldrig har varit fredliga gränser. Det här, och senare århundraden, var också tider då många serbier lämnade sitt land, för att söka bättre platser. Med så många serbier på flykt, blev det en minoritet i Kroatien. Det hela utvecklades som en del av den konflikt som blossade upp på 1990talet, i det som kallas det Jugoslaviska kriget.
Men först återgår vi till tidigt 1800-tal, då den illyriska rörelsen väckte tankar om sydslavisk nationalromantik, och önskemål om ett eget land, Kroatien. Det gick fram till 1880, då Kroatien fickk ett visst självstyre, men som många gånger förr, fick man en tumme, ville man snart ha hela handen, så skedde även i Kroatien. Det Habsburska riket insåg vad som höll på att hända i Kroatien, och ville återinföra ungerska seder och bruk. Men protesterna blev allt för stora. En annan konflikt dök också upp, nämligen att kroaterna utvecklade sina handelsförbindelser, något som inte sågs med blida ögon i Serbien. Den gamla konflikten mellan de två sydslaviska länderna, övergick konstigt nog i en sydslavisk solidaritet, och man hade ett Jugo slavien. Jugo betyder Syd på praktiskt nog både kroatiska och serbiska.
Stormakten Österrike – Ungern kollapsade under det första världskriget, vilket fick till följd att man 1918 utropade Serbers, Kroaters och Sloveners kungarike. Men det var redan från början starka spänningen då Kroater och Slovener ville ha en lös federation, medan Serber såg en möjlighet till att förverkliga ett gammalt önskemål, nämligen ett strorserbien, därmed ville man ha en hårt styrd centraliserad stat, givetvis styrd av Serber. Inbördeskriget var nära redan 1928. Kung Alexandar upplöste parlamentet 1929, gjorde sig själv till diktator i den stat som döptes om till Kungariket Jugoslavien. Trots en hel del oroligheter, så levde kungariket vidare, fram till 1934, då kungen mördades vid ett besök i Frankrike. Det blev inte riktigt utrett vem som låg bakom mordet, men misstankarna föll på kroatiska extremnationalister.
Kroatien under andra Världskriget
Det andra världskriget innebar att Kroatien hade en ockupationsmakt över sig från 1941, då tyska, italienska, ungerska och bulgariska styrkor anföll landet. Det skapades en tysk lydstat under ledning av fascist ledaren Pavelic. Det var inte bara kungariket Jugoslavien som ingick i detta, utan även Bosnien och Herzegovina, som då var två olika länder, samt Serbien. Det var inga snälla pojkar, utan man styrde med järnhand och barbariska förföljelser. Det är då ganska självklart att så ville folket inte ha det.
Det skapades två motståndsrörelser i Kroatien, dels de som var trogna den tidigare kungen, cetnici (tjetniker) och dels en motståndsrörelse styrd av kommunistledaren Josip Broz som hade ett alias Tito, vars styrkor var mest framgångsrika i denna kamp. Det dröjde dock till 1944 innan fascist regeringen föll. Den nye ledaren Josip Tito kunde ganska enkelt ta över makten och leda området in i en ny era. Folket hade Fascismen i färskt minne, och det var ingen angenäm upplevelse.
Kroatien är Slovenien, det vill säga de västliga delarna av det nya landet Folkrepubliken Jugoslavien, var de som skapade inkomsterna, främst från besöksnäringen, man hade ju sin vackra kust, som lockade besökare. Tack vare överföring av skattemedel blev det både Kroatien och Slovenien som subventionerade de övriga delarna av Jugoslavien. Det här var inget som man gillade i Kroatien, och det startades ett uppror under sent 1960-tal, ett uppror som brutalt slogs ner av den centralmakten i december 1971. Man kallar upproret för den Kroatiska våren. Men protesterna hade det goda med sig att det kom en ny författning, som gav de sex jugoslaviska delrepublikerna betydligt större självstyre.

Tito går ur tidenSom vanligt när en järnhård diktator går ur tiden så blir det oro i landet, så även i Jugoslavien. Tito gick ur tiden 1980. Det var ungefär då kommunismen överhuvudtaget började vackla i Östeuropa. I Jugoslavien blev det än tydligare eftersom deras ekonomi gick på sparlåga. Folket kände av de dåliga tiderna som fanns. I Kroatien kom en ny stark ledare, Franko Tudman. han var inte kommunist, ytan motståndare till kommunismen. Man höll val i Kroatien 1990, ett val som då Tudman vann ganska överlägset i stora delar av Kroatien, dock icke i gränsområdet mot Serbien, där det bodde många med serbiskt ursprung.
Kroatien bestämde att inte betala in den avgift som var stadgat till den Jugoslaviska federationen. Man ville helt enkelt skapa ett nytt fritt Kroatien, en åsikt som givetvis inte sågs med blida ögon av de övriga i Jugoslavien. Framförallt bland de serber som bodde i Kroatien, blev oron stor. De var nästan 600 000. De skapade en egen omröstning, där det bestämdes att de områden där de var i majoritet skulle fortsätta tillhöra Jugoslavien, där serber var i majoritet, under ledning av Slobodan Milosevic. Det blev oro i de serbiska områdena, man överföll polisstationer och militärtransporter för att skaffa vapen. I Oktober 1990 utropade man Knin i Dalmatien som ett autonomt område, vilket betydde att de skulle vara kvar i Jugoslavien, om nu Kroatien bröt sig ur.
Spänningarna ökade i området, och mellan Kroater och centralregeringen i Belgrad. Kroatien uppmanades avväpna alla halvmilitära kroatiska grupper, men det vägrade man. Allt ledde till en folkomröstning arrangerad av den Kroatiska regeringen. Folkomröstningen föll ut så att 94% av de som röstade valde att stödja förslaget om ett självständigt Kroatien. Majoriteten av Serberna bojkottade den folkomröstningen. Den 25 juni 1991 antog Kroatien sin självständighetsdeklaration. En liknande deklaration antog Slovenien, men där utbröt det strider, som blev kortvariga. Efter tio dagar var den kampen över och Slovenien blev ett självständigt land. Striderna flyttade till Kroatien. Den de flesta av oss minns mest är belägringen av staden Vukovar. Under tre månader belägrade Serber staden och sköt dagligen sina kanoner mot de försvarande styrkorna. Man räknar med att upp mot 1000 personer fick sätta livet till. När så staden föll var det ytterligare 200 människoliv som spilldes. Serberna genomför nu en etnisk resning, så att alla kroater drivs bort. Tanken är att Vukovar ska bli helt serbisk. Staden har idag ett starkt symboliskt värde för Kroatien.
Sedan gick det ganska snabbt för Kroatien. I Januari 1992 inleddes den 15:e vapenvilan, som till skillnad mot de tidigare ingångna vapenvilorna höll. Man placerade ut FN-styrkor som bidrog till lugn i området. Men man lyckades inte helt avväpna de kvarvarande styrkorna, och de kroater som fördrivits kunde inte återvända hem. När så kriget i grannlandet Bosnien och Hercegovina bröt ut våren 1992, så stödde Kroatien regeringen mot de serbiska styrkorna. Kroatien tog emot många flyktingar som kom från krigszonerna.

Besöksmål i Kroatien


Det är inte enbart sandstränder som lockar till Kroatien. Det finns en hel del annat att göra. Den kroatiska naturen är världsberömd, med en hel del naturreservat. Krka och Plitvices är de två mest berömda, och båda är naturligtvis värda sina besök.
Istran

Med en lång kust, så lockar givetvis havet i Kroatien.


Halvön långt uppe i nordvästra hörnet av Kroatien har alltid lockat besökare. Allt från Romarna, som kom hit och byggde en gigantisk Amfiteater, den som ännu står kvar i Pula, till dagens besökare, som gärna tar sig ett dopp i böljan den blå. I Opatija finns ett klassiskt SPA-hotell, som utnyttjats av de rika. Är du i området ska du ta dig en promenad längs havet. Det finns en anlagd promenadslinga som sträcker sig flera kilometer längs kusten, då ser du inåt landet alla de Patriciervillor som finns och som tyder på rikedom i området. Men det första du ska göra när du kommer hit är att ställa dig på stranden, öppna munnen och dra in så mycket luft du bara kan. Gör det ett flertal gånger, och så har du rensat din kropp, och fyllt den med absolut ren och nyttig luft. Det är i vart fall så man säger i Opatija, sådant stärker både kropp och själ.

RijekaDenna betydande handels och industristad har numera även fått betydelse som besöksmål. Man skapar ytor som gynnar turism, till exempel har man i stadens centrum en bilfri gågata, där besökare och inhemska kan ta en promenad, kanske slå sig ner på något av alla de uteserveringar som finns, och njuta av omgivningen, eller titta på de par som flanerar vidare. Upplevelser.
Hamnen, som var den största när många skulle emigrera till USA, har mist mycket av sin betydelse. Med en massa olika överhögheter, Habsburgska riket, Österrike- Ungern, Italien och Tyskland, så blir staden en mångkulturell kittel. Talar du kroatiska, eller tyska, eller Italienska eller Ungerska, så kan du göra dig förstådd. Det är kanske en av anledningarna till att Rijeka blev utsedd som kulturhuvudstad 2020.

ZadarEn bit ner på kusten dyker den gamla vackra staden Zadar upp. Passera inte den, utan stanna, parkera bilen i staden, och ta dig en promenad in i gamla stan. Går du ut på kajen kommer du att höra ljud, vackert ljud. Den så kallade Havsorgeln spelar upp, oavsett om du vill eller inte. Slå dig ner, och njut. Tar du det i solnedgången, så blir stämningen om möjligt än bättre.
Fortsätter du längst ut på halvön, kommer du till installationen “Hälsning till solen” som består av 300 glasplattor med solpaneler. På dagen samlar man in energi som när mörkret lägger sig, ger ifrån sig ett spektakulärt flerfärgsljus. Även detta är värt att stanna och njuta av.
St Anastasiakyrkan, är en ganska liten romersk – katolsk katedral, som har sitt ursprung på 1100-talet. Du möts av två vackra rosettfönster. Forum Romana, som är torget i Zadar, där troligtvis det spelades upp en hel del scener under romarrikets tid i stan. Det var här man träffades och det var här man gjorde upp affärer.

Trogir


En liten stad som ligger strax norr om Split, nära flygplatsen. Liksom många andra städer i Kroatien, så finns här en nyare stad och så gamla stan. Det är i Gamla stan du ska befinna dig. Slå dig gärna ner på någon av uteserveringarna. Mitt i gamla stan ligger en av Kroatiens absolut bästa restauranger, Don Dino. Inte helt gratis men allt är så oerhört smakfullt och gott. Det är bara att slå sig ner och njuta.

SplitKroatiens andra stad i storlek. Det är omkring hamnen det händer, en hamnpromenad på kvällen, och du har hela stadens stämning. Du kan välja restaurang efter humör. Strax innanför den yttre ringen har du stadens stolthet Diocletianus palats. På kvällarna spelar man god musik, du kan sitta på trapporna och njuta. Beställer du in lite vin, får du vara beredd på att ta fram stora sedelplånboken. Här har jag betalat för vårt absolut högsta pris för ett glas vin. Jag har för mig hon sög 135 sek, fast då i Kuna. Men det var ganska gott.
Marknadsplatsen är en liten historia för sig, och ett måste. Skor är en vara man lite förknippar med Split, du hittar exakt alla modeller i staden.
Badplatser finns det på flera ställen. För egen del tar vi gärna en promenad norrut. Visserligen lite stenig strand, men betydligt mindre med folk, än den sandstrand som ligger strax söder om staden, och som räknas som huvudstranden.

DubrovnikVisst staden är gammal och fin, där den ligger omgiven av sin stadsmur. Men jag rekommenderar ändå att du undviker staden, det är turisternas Mecka. Nja, så negativ ska jag kanske inte vara, men ser du någon eller några kryssningsfartyg på redden eller i hamnen, då ska du inte besöka gamla stan. Du kommer inte fram. De flesta som kommer med kryssningarna är amerikaner, stora amerikaner, och de går gärna tre i bredd på gator som är tänkta att två kan gå. Möta ett sådant gäng, ja du förstår. Men staden är vacker, så ser du inga kryssningar, så kan du med gott samvete ta dig dit och njuta.

Zagreb – HuvudstadenZagreb är den största staden i Kroatien. Men det är en ganska liten stad, drygt 800 000 invånare. Men det är en stad, som inte riktigt är besöksvänlig, då enbart sett ur synvinkeln besöksmål. Det finns knappast något att njuta av i staden. Förutom mat då. Utbudet av restauranger är stort och varierande. Du kan ägna dig åt shopping, det finns mycket att välja mellan. Ofta äkta vara, men det finns kopior, framförallt bland de som säljer på marknaden.

Vädret i Kroatien

Jag tror jag kan skriva direkt att även vädret är anpassat efter en frusen nordbo. Vintermånaderna är det kallare i luften än vad det är i vattnet. Tittar man på maj – september så ligger dagstemperaturen mellan 22 – 30, det är sällan den passerar 30. Norr och söder skiljer sig lite. Det skiljer mera från kusten varmast till inlandet. Vi åkte bil en gång, genom berget Sveti någonting, en tunnel, och det skilde i vart fall tio grader från havssidan till inlandssidan.

Dela gärna denna Artikel