5 – Bosnien – Hercegovina

Skrevs den av
Marknaden i Sarajevo - Bosnien Hercegovina
Marknaden i Sarajevo – Bosnien Hercegovina

Med goda minnen från Olympiska spelen i Sarajevo, ser jag Bosnien Hercegovina som ett positivt land, men det var en bild som fick en rejäl känga när vi besökte landet, eller rättare sagt nyss nämnda Sarajevo. Folk i allmänhet varnade oss för att bära guld synligt. Hustrun har några armband och en halskedja i den ädla metallen, men det skulle vi inte ha.
I Gamla stan i Sarajevo visade det sig att man sålde kopior av kända varumärken utan minsta bekymmer. En Gucciväska för 300, av den modell som ramlar sönder när man kommer hem. Sådant inger inte förtroende, enligt min åsikt.
I Övriga landet var det betydligt trevligare. Det land som mest består av berg, höga sådana. Man har många toppar på över 2000 meter, och så mycket skog. Det är nästan så att jag kan likna det vid Transsylvanien i Rumänien.

Krigets härjningar.Freden kom 1995 och sedan dess är landet uppdelat i två entiteter, Den Bosnisk-kroatiska federationen och Srpska republiken. Rykten säger att det krig som avslutade 1995, nu ännu ligger och pyr och det finns risk för att det blossar upp igen. Det känns oroväckande kan jag tycka. De här oroligheterna gör att befolkningen minskar, tyvärr. Varje år räknar man med att mellan 50 och 60 000 lämnar landet för att skaffa sig en bättre framtid. Man flyttar främst till Tyskland, Österrike eller Slovenien. Det är främst de yngre som flyttar. Bosnien skulle behöva öka sin befolkning så att ekonomin blir anständig i hela landet.

BefolkningsgrupperDet finns i huvudsak tre stora olika befolkningsgrupper i landet: bosniaker, serber och kroater. Till detta kommer sjutton små minoritetsgrupper, där romer är den största gruppen.

Naturtillgångar i Bosnien Hercegovina

Under federationen Jugoslavien var Bosnien – Hercegovina inte någon av de rikaste delrepublikerna, Slovenien och Kroatien intog tätpositionerna där. Men landet hade trots allt en hel del naturtillgångar. Det är framförallt i områdena omkring Tuzla i öster och Sarajevo som man i första hand bryter brunkol, som kan omvanlas till energi, som då kan säljas. Omkring Mostar har man hittat stora mängder Bauxit (där man kan utvinna både koppar och aluminium, samt en del järnmalm.
Den senare har man även funnit på andra platser. Salt är en viktig exportvara. Till de naturtillgångar man har, men som inte utvinns i någon större utsträckning räknas timmer och vattenkraft. Man skulle kunna sänka sina miljöutsläpp ganska ordentligt om man byggde ut sin vattenkraft, och därmed kunde man exportera renare el, och få lite högre inkomster. I stället har man gjort sig beroende av rysk gas och olja, för sin energiförsörjning. Men det här är lite problem, för där gasledningarna går fram vill markägarna ha bättre betalt, något som Ryssland inte går med på, och det i sin tur skapar störningar i leveransen av framförallt gas. Det kan med stor sannolikhet ge upphov till kommande konflikter.

Ryssland stoppar EU!

Nu vet jag inte exakt hur stora gastillgångar det finns i Ryssland, men man verkar använda den gas man har till att snärja in sina tidigare frontstater. Man erbjuder billig gas, så pass lågt pris att länderna inte kan motstå detta. Så bygger Ryssland sina system, och involverar länderna. När så EU kommer och erbjuder inträde, så säger Rysslan med all sannolikhet stopp. Om landet i fråga trotsar Ryssland, så klickar de på stoppknappen, och det har skapats ett gigantiskt energiproblem i det aktuella landet, det är så man nu försöker plocka in Bosnien-Hercegovina i sin sfär. Det finns risk för en ny stor konflikt på Balkan, då som vanligt folket får lida, igen. På SVD har man skrivit en artikel om Rysslands erövringar med hjälp av gas, läs gärna. Min åsikt är ju denna: Att ska EU kunna påverka i området, så ska man nog redan nu försöka ge sig på att bygga upp energiförsörjningen på hela Balkan, helst så att varje land har sin egna energiförsörjning klar. Då finns det möjlighet att man undviker konflikt framöver.

Mest förorenade landet

Före det senaste kriget i Bosnien – Hercegovina så var landet ett av de mest förorenade i hela Europa, men tack vara kriget, så slogs mycket av den tunga industrin ut, de som var de största miljöbovarna. Men kriget slog även ut reningsverk och avfallsanläggningar, någon som gjorde vattnet ibland odrickbart i många tätbefolkade områden. Totalt fick man ett betydligt lägre utsläpp av sådant som påverkar miljön, men samtidigt tappade man ju en hel del av sina inkomster, så det är ju på både gott och ont.

Trots bra förutsättningar så är det ännu kris

Bosnien-Hercegovina har ju ganska bra förutsättningar för att få fart på sin ekonomi. Fina naturtillgångar, men man har inte lyckats skaffa sig kreativa politiker, sådana som drar landet framåt. I stället ordnar man en byråkrati som verkar ogenomtränglig, man har stora problem med korruption, och lyckas man få till ett lån av IMF (Internationella Valutafonden), så kan men efter detta inte uppfylla kraven för att lånen ska betalas ut. 2012 fick man ett lån beviljat på 400 miljoner €URO mot att man minskade byråkratin, göra förändringar i de generösa bidrag och pensionssystem man hade, och öka taktet av privatiseringen av de statliga bolagen. Man lyckades inte genomföra detta, vilket innebar att stora delar av det lånte frös inne 2015. Och inte bara det, hade man lyckas genomför de åtgärder som krävdes, så hade Världsbanken och EU gått in med ytterligare en hel del stödåtgärder, åtgärder som nu uteblev hel. Och allt berodde på politikernas oförmåga eller ovilja att genomföra förbättringar. 2016 fick man en ny chans, nu med IMF lån på 550 miljoner EURO, men även det föll i stöpet, eftersom politikerna inte kunde uppfylla IMFs krav på åtgärder, denna gång bland annat skattehöjningar i form av högre bränsleskatt, nya banklagar och ta tag i korruptionen.

Åka tåg i Bosnien Hercegovina

Vill du åka tåg i Bosnien Hercegovina, ska du ta dig en titt på Magazin15.se, där finns en hel del info om att åka tåg i Europa.

Dela gärna denna Artikel