02 – Andorra – legendarisk

Andorras Flagga, en Trikolor, med mycket spanska färger i sig.

Andorra – Lilleputtlandet inklämt mellan Spanien och Frankrike

Andorra ligger i bergskedjan Pyrenéerna, mellan Frankrike och Spanien. Landet fungerar som en suverän stat sedan 1993. Med den Franska presidenten och biskopen av Katalonien som formella statschefer. Inkomsterna kommer främst från den finansiella sektorn och i form av turister, främst på vintern. Skidbackarna i landet är suveräna, säger de som besöker.
Det bor knappt 80 000 personer i landet.
Huvudstaden heter Andorra la Vella ligger i den sydvästra delen av landet. Här bor lite drygt 25 000 invånare, ungefär lika stor som Visby.

Andorras historia


Hur landets ursprung är, tvistar de lärde om än idag. Vad man vet är att furstendömet ställdes under Karl den Store, och då talar vi tidigt 800-tal. 1278 blev det nya överherrar i form av den spanske biskopen av Urgell ( I princip biskopen i Barcelona). Och den franske greven av Foix. Den franske överhögheten övergick 1607 till den franska kronan. De båda regenterna fick nästan en feodal makt över Andorra. Det här systemet försvann vid den franska revolutionen 1789, men återinfördes av Napoleon. Avgiften, som Andorra än idag betalar till sin överhöghet består av skinka, bröd och vin.
Det här systemet kritiserades av befolkningen i landet i början av 1930-talet. Man ville ha allmän rösträtt i landet, på förslag av det andorranska parlamentet 1933, men det avvisades av de båda regenterna. Det blev dock val samma år. Rätt att rösta i dessa hade alla män som var fyllda 25 och vilkas familjer hade bott i landet i minst tre generationer. Från 1970 fick även kvinnor rösta, liksom alla personer över 21 år och andra generationens andorraner. Femton år senare, 1985, sänkte man rösträttsåldern till 18 år, och det kom att gälla alla infödda andorraner.
Andorra var neutralt under de båda världskrigen liksom under det spanska inbördeskriget. Efter det andra världskriget gick landet in i period av stark ekonomisk tillväxt.
1981 skapade man en politisk reform då en egen regering ordnades. Man tillsatte en egen regeringschef i furstendöme vid namn: Oscar Ribas Reig. Han i sin tur tillsatte en kommission som skulle utarbeta en ny författning. Som hade till uppgift att låta landet bli självständigt. Vid en folkomröstning 1993, så stödde 74 procent av andorranerna den nya författningen, och det blev en suverän stat. Politiska partier bildades och man tillät fackföreningar. Man skapade egna domstolar och så började man föra en egen utrikespolitik. I och med att landet blev en egen suverän stat, så försvann makten från de båda statscheferna. De finns kvar, men numera är de enbart symboliska, men Andorra betalar ännu avgiften i form av vin, bröd och skinka.

Berg i Andorra
Bergen i Andorra

Befolkningen i Andorra


Det bor omkring 85000 i landet, varav 25 000 i huvudstaden Andorra La Vetta. De flesta bosatta är spanjorer 37%, andorraner 36% och portugiser 13%. Vidare finns det 7% fransmän och resten 7% kommer från diverse olika nationer. Anledningen till att andorraner inte är i majoritet. Är främst svårigheterna att få ett medborgarskap i landet. Läs mera under sociala förhållanden.

Vill du bo själv några nätter, så finns det ganska gott om hotell, till hyfsat rimliga priser. Kolla på Hotels.com

Andorras ekonomiTurismen utgör landets största inkomstkälla, men även försäljning av tullfria varor är en stor inkomstkälla. Man hade tidigare ganska stora inkomster genom att vara ett så kallat skatteparadis. Det vill säga rika människor kunde placera sina pengar i landet, och därmed undgå beskattning. Dessa förmåner är borttagna numera, så stämpeln skatteparadis gäller inte längre.
En annan inkomstkälla är tobak. Man både odlar och tillverkar inom landet. Produkterna säljs sedan för ganska låga summor till besökarna. Det är ingen skatt på varorna, och därför blir det väldigt låga priser.

Andorras utbildningAlla barn mellan 6 och 16 år har en obligatorisk och avgiftsfri utbildning. Det finns tre olika skolor, dels de som drivs av Andorra själva. Men även Frankrike och Spanien har egna skolor i landet. Ungefär en tredjedel av varje typ. Varje land betalar sina lärares löner. För de högre utbildningarna finns ett universitet. Men de flesta drar sig till högre utbildningar i både Spanien och Frankrike.

Sociala förhållandenDet sociala skyddsnätet är väl utbyggt och sjukvården anses ha hög standard och är kostnadsfri för landets invånare. I Andorra kan du inte söka asyl, och det finns inte heller något system för att ta emot flyktingar. Det är inte heller speciellt lätt att bli medborgare i Andorra. Det krävs att man har föräldrar, där modern är andorransk medborgare eller att fadern är född i Andorra. Båda föräldrarna måste ha varit fast bosatta i Andorra. Och dessutom måste du som har annat medborgarskap vara bosatt i landet i minst 25 år. Innan du kan få medborgarskap i landet. Andorra tillåter inte dubbelt medborgarskap. Om du gifter dig med en andorran så räcker det med att du bor i landet i tre år, så kan du söka medborgarskap.

Språk och religionAndorra är det enda landet i världen där det officiella språket är katalanska. Men de allra flesta talar även franska, spanska och engelska.
Religionen är mestadels katoliker (över 90%). Men det finns också protestanter och muslimer

Väder i Andorra:

Dela gärna denna Artikel